Upravni odbor

Upravni odbor JU Dnevni centar  za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Podgorica

Predsjednik Upravnog odbora:

  • g-đa Aleksandara Mugoša

Članovi Upravnog odbora:

  • g-din Branislav Jovanović
  • g-din Zoran Milačić
  • g-din Savo Knežević
  • g-đa Slavica Raičević