U cilju razvijanja prijatne kućne atmosfere, u Dnevnom centru se za sve korisnike organizuju proslave rođendana. Ovakvi događaji mogu da posluže kao lijepa prilika za lakšu adaptaciju, socijalno emocionalni razvoj korisnika, ali i ispoljavanje njihove kreativnosti prilikom pravljenja ukrasa i osmišljanja same proslave.