U okviru projekta „Zaštita djece sa smetnjama u razvoju i jačanje kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom za monitoring prava u oblasti invalidnosti uključujući i zaštitu od nasilja nad djecom sa smetnjama u razvoju“ koji sprovodi Nacionalna asocijacija roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore–NARDOS u saradnji sa predstavništvom UNICEF-a u Crnoj Gori uz finansijsku podršku EU, u JU Dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju korisnicima i roditeljima korisnika je predstavljena Procedura za obezbjeđivanje sigurnog okruženja za djecu u dnevnim centrima.