U prostorijama Dnevnog centra u Podgorici je od 13. do 15. maja 2016. godine održana obuka kadrova za otvaranje i rad dnevnih boravaka za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju, koju je realizovao dr. sci defektologije Dragomir Lukić.

Obuci su prisustvovali svi članovi stručnog tima i rukovodstvo Dnevnog centra, pri čemu su imali priliku da kroz set interaktivnih predavanja i radionica dublje i konkretnije upoznaju načine planiranja, organizacije i implementacije svakodnevnih aktivnosti u radu sa korisnicima Dnevnog centra.

Teme koje su obrađene tokom edukacije su: strukturni standardi za rad dnevnih centara, specifičnosti u razvoju osoba sa teškoćama sutističnog spektra, uspostavljanje i održavanje komunikacije sa korisnicima (u grupi i individualno), upoznavanje i korišćenje primjenjivih skala u procjeni i izradi individualnih planova rada sa korisnikom i vođenje dokumentacije rada Dnevnog centra.

Realizovana edukacija je veoma korisna za unapređenje kvaliteta rada stručnog tima.