Obuka iz oblasti senzorne integracije u ŠOSO“Milan Petrović“ iz Novog Sada

 Psiholog i defektolog Dnevnog centra Podgorica su u periodu od 22. do 23.09.2016. godine u navedenoj ustanovi bili na obuci čiji je cilj upoznavanje zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite sa značajem senzorne integracije kao osnove za kvalitetniji razvoj mentalnih i socijalnih vještina djeteta i osobe sa intelektualnim smetnjama. Na obuci su stečene ideje i praktične implikacije kako da se prepoznaju poteškoće senzorne integracije, kao i na koji način da se prevaziđu ili ublaže potencijalne poteškoće u učenju ili problemi u ponašanju kod djece i osoba sa intelektualnim smetnjama.