Tokom 16. i 17. septembra 2017 god. u Podgorici je održana „Obuka stručih radnika i stručnih saradnika za primjenu konkretnih postupaka u radu sa osobama sa smetnjama u razvoju“. Edukacija je organizovana u saradnji Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu Crne Gore sa UNICEF-om. Program obuke su sproveli predstavnici HO „Dečje srce“ iz Beograda: Goran Rojević i Sašenka Mirković, a konsultant Lidija Milanović je realizovala upoznavanje sa osnovama kreiranja i primjene procedura i stručnih uputstava u Dnevnim boravcima.