U cilju unapređenja kvaliteta usluge u našoj ustanovi, kao i jačanja saradnje sa ŠOSO „Milan Petrović“ iz Novog Sada, svi radnici JU Dnevni centar Podgorica su prošli akreditovanu edukaciju za rad sa osobama sa autizmom. Obuku su realizovali stručni radnici iz pomenute ustanove: Daniela Tamaš, Branislava Stanojević i Jelena Đurić tokom 24. i 25. decembra 2016. godine. Osim teorijskih osnova, obukom je bila obuhvaćena i sfera praktične primjene znanja i vještina za neposredni rad sa korisnicima sa autizmom i razmijenjena su prethodna radna iskustva.