Direktor

Direktorka JU Dnevnog centra u Podgorici je Marina Vujović dipl. defektolog.

tel: 020/240-181

e-mail: marina.vujovic@podgorica.me

Želite saznati više o nama? Kontaktirajte nas.