U periodu od 09. do 12. februara 2017. godine, predstavnici JU Dnevnog centra iz Podgorice prisustvovali su tradicionalnim godišnjim strukovnim susretima defektologa „Dani defektologa 2017“ u Novom Sadu. Ove godine centralna tema Stručno – naučne konferencije bila je: „Aktuelni pristupi u radu sa decom sa smetnjama i teškoćama u razvoju , osobama sa invaliditetom i poremećajem ponašanja“.