Novogodišnji praznici

Priredba JU “Dječji savez”

Međunarodni dan volontera

Izlet u petting zoo