Entries by PR služba

Podgorica I Obuka kadrova za otvaranje i rad dnevnih boravaka za djecu sa smetnjama u razvoju

U periodu od 01. do 03. aprila 2016. godine predstavnici stručnog tima JU Dnevnog centra Podgorica učestvovali su u Obuci kadrova za otvaranje i rad dnevnih centara, koja je bila organizovana u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu. Obuku su realizovali eminentni stručnjaci iz Beograda: dr. sci defektologije Dragomir Lukić, dr Milijana Selaković, spec. […]